گلای گلدون :/

درخواست حذف این مطلب

چارمین ناهاری ک تنهاییم

دِگ حوصله ساندویچی نی

همین جا همین گلای گلدونارو میخورم :|

گیاه خوار شدیم :|

ولی شمعدونی خیلی مزه بدی داره *…^