سوال

درخواست حذف این مطلب

آقو

عرضم به حضور اشرفتون که

روزانه چقد درس میخونین?!

چقدرم کتاب غیر درسی ?!